ขอบคุณภาพสวยๆ ที่นำมาลงนะคะ

 

หลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวของชาวนา มีผลผลิตที่เป็นผลพลอยได้สามารถนำไปสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง

นั่นคือ  ฟาง 

 

ขอบคุณภาพสวยๆ ที่นำมาลงนะคะ

 

 

 ขอบคุณภาพสวยๆ ที่นำมาลงนะคะ

 

 

ชาวนาจะมีวิธีการเก็บรักษาฟางที่แตกต่างกันไป ที่เห็นกันจนชินตาคือ จะเก็บฟางโดยวางพัน

รอบๆ เสาที่ปักไว้เป็นหลักให้เป็นรูปดังที่เห็น เรียกว่า  กองฟาง 

ประโยชน์หลักที่ได้จากฟาง นำไปใช้เพื่อการเพาะปลูก คงเคยรับรู้รสชาดความอร่อยของ

เห็ดฟาง”  มาแล้วใช่ไหมคะ ที่ได้ชื่อว่าเห็ดฟางเพราะว่าปลูกด้วยฟางนั่นเอง   

 

ชมวิธีการเพาะปลูกเห็ดฟางได้ที่  การเพาะเห็ดฟาง  และ  คุณค่าของเห็ดฟาง  

 

 

 

ขอบคุณภาพสวยๆ ที่นำมาลงนะคะ

 

 

 ขอบคุณภาพสวยๆ ที่นำมาลงนะคะ

 

คิดถึงชีวิตชนบท ชีวิตที่เรียบง่ายแต่มีความสุขชีวิตที่คำว่า น้ำใจ และ การพึ่งพา มาก่อนคำว่า

ผลประโยชน์(ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือ ไม่ทับซ้อนก็ตาม ชาวบ้านธรรมดาๆ

เขาไม่รู้จักคำนี้กัน) 

 

ตอนเด็กๆ หลังฤดูเก็บเกี่ยว ที่บ้านเจ้าของบล็อกจะทำอาชีพเสริมหลายอย่างทั้งปลูกเห็ดฟาง

หรือเลี้ยงเป็ดทุ่ง พร้อมกับญาติอีกสองครอบครัว เราจำได้ว่าตอนเด็ก พอตื่นมาตอนเช้าเราจะ

ไปเดินเราะตามริมบ่อน้ำที่เป็ดลงไปว่ายน้ำเล่นแล้วเก็บไข่เป็ดที่เป็ดไข่ทิ้งไว้ในน้ำขึ้นมา

แปลกนะ ที่เป็ดไข่ไม่เป็นที่เป็นทางว่ายน้ำไปไข่ไป (ใครอย่าทำตามแบบเป็ดเชียวนา เขาจะ

เรียกว่าไข่ทิ้งไข่ขว้าง)

 

การเป็นคนชนบท คนลูก