บางสิ่ง...  อาจขาดหาย

แต่หัวใจ...  ยังคงอยู่

หน้าที่...  ของตัวครู

เพียงส่งหนู...  ถึงเส้นชัย 

 

กับงาน...  ในหน้าที่

ป้องปฐพี...  ไม่หวั่นไหว

ห่วงหวง...  ประเทศไทย

กับพ่อหลวง...  ในดวงใจ ไทยทุกดวง 

 

หนูรู้...  ครูผู้กล้า

กับภาระ อันใหญ่หลวง

แจวส่ง...  เจ้าเรือพ่วง

นั้นหนักหน่วง...  สักเพียงใด 

 

มิเคย...  จะเรียกร้อง

หัวใจของ...  ครูยิ่งใหญ่

งดงาม...  ด้วยน้ำใจ

และห่วงใย...  ตลอดเวลา 

 

วันนี้...  หนูขอกราบ

ผู้ประสิทธิ์ประสาท...  การศึกษา

ไม่มี...  คนสอน ก  กา

จะได้ปริญญา...  มาหรือไร

 

By ploypee.exteen.com                            

 

 

ตำรวจตระเวนชายแดน(ต.ช.ด.) คำนี้เราเคยได้ยินใช่ไหมคะ แล้วเราเห็นภาพอะไรบ้าง นอกจาก

ชายฉกรรจ์รูปร่างกำยำแข็งแรงมีอาวุธครบมือ มีหน้าที่คอยปกป้องเอกราชอยู่ตามแนวชายแดนไทย

 

หน้าที่ที่สำคัญของ ต.ช.ด. อีกเรื่องหนึ่งคือ การเป็นแม่พิมพ์ของชาติ ปั้นสร้างอนาคตน้อยๆ

ของชาติให้ยิ่งใหญ่เท่าที่กำลังของเขาจะมี  มีบทความจากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ มาฝากค่ะ 

 

ครูชายแดน"ทุกคนรู้จัก..มักถูกลืม ผู้มอบแสงสว่างให้เด็กทุรกันดาร 

 

สิ่งที่เป็นประเด็นน่าติดตามในวงการอาชีพครูขณะนี้ คือ การที่รัฐบาลพิจารณาออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนครู โดย เน้นการจัดเงินให้ในกรณีสอนเกินจำนวนชั่วโมงที่กำหนด การกำหนดให้มีเงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่งตามความรับผิดชอบ รวมแล้วเป็นเงินหลักหมื่น ซึ่งเงินเพิ่มพิเศษเหล่านี้น่าจะเพียงพอต่อการดำรงชีพของบรรดาผู้ประกอบวิชาชีพครู

จะว่าไปแล้ว ในสังคมไทยยังมีครูอีกกลุ่มหนึ่ง นั่นก็คือ ครูชายแดนหรือครูตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งมีสภาพชีวิตที่ยากลำบากกว่าครูพลเรือนที่สอนหนังสือตามโรงเรียนทั่วไปหลายเท่านัก อย่างไรก็ตาม ครูเหล่านี้ก็ยังคงมุ่งมั่นทำหน้าที่สอนหนังสืออย่างไม่ย่อท้อตามชายแดนและพื้