บางสิ่ง...  อาจขาดหาย

แต่หัวใจ...  ยังคงอยู่

หน้าที่...  ของตัวครู

เพียงส่งหนู...  ถึงเส้นชัย 

 

กับงาน...  ในหน้าที่

ป้องปฐพี...  ไม่หวั่นไหว

ห่วงหวง...  ประเทศไทย

กับพ่อหลวง...  ในดวงใจ ไทยทุกดวง 

 

หนูรู้...  ครูผู้กล้า

กับภาระ อันใหญ่หลวง

แจวส่ง...  เจ้าเรือพ่วง

นั้นหนักหน่วง...  สักเพียงใด 

 

มิเคย...  จะเรียกร้อง

หัวใจของ...  ครูยิ่งใหญ่

งดงาม...  ด้วยน้ำใจ

และห่วงใย...  ตลอดเวลา 

 

วันนี้...  หนูขอกราบ

ผู้ประสิทธิ์ประสาท...  การศึกษา

ไม่มี...  คนสอน ก  กา

จะได้ปริญญา...  มาหรือไร

 

By ploypee.exteen.com                            

 

 

ตำรวจตระเวนชายแดน(ต.ช.ด.) คำนี้เราเคยได้ยินใช่ไหมคะ แล้วเราเห็นภาพอะไรบ้าง นอกจาก

ชายฉกรรจ์รูปร่างกำยำแข็งแรงมีอาวุธครบมือ มีหน้าที่คอยปกป้องเอกราชอยู่ตามแนวชายแดนไทย

 

หน้าที่ที่สำคัญของ ต.ช.ด. อีกเรื่องหนึ่งคือ การเป็นแม่พิมพ์ของชาติ ปั้นสร้างอนาคตน้อยๆ

ของชาติให้ยิ่งใหญ่เท่าที่กำลังของเขาจะมี  มีบทความจากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ มาฝากค่ะ 

 

ครูชายแดน"ทุกคนรู้จัก..มักถูกลืม ผู้มอบแสงสว่างให้เด็กทุรกันดาร 

 

สิ่งที่เป็นประเด็นน่าติดตามในวงการอาชีพครูขณะนี้ คือ การที่รัฐบาลพิจารณาออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนครู โดย เน้นการจัดเงินให้ในกรณีสอนเกินจำนวนชั่วโมงที่กำหนด การกำหนดให้มีเงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่งตามความรับผิดชอบ รวมแล้วเป็นเงินหลักหมื่น ซึ่งเงินเพิ่มพิเศษเหล่านี้น่าจะเพียงพอต่อการดำรงชีพของบรรดาผู้ประกอบวิชาชีพครู

จะว่าไปแล้ว ในสังคมไทยยังมีครูอีกกลุ่มหนึ่ง นั่นก็คือ ครูชายแดนหรือครูตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งมีสภาพชีวิตที่ยากลำบากกว่าครูพลเรือนที่สอนหนังสือตามโรงเรียนทั่วไปหลายเท่านัก อย่างไรก็ตาม ครูเหล่านี้ก็ยังคงมุ่งมั่นทำหน้าที่สอนหนังสืออย่างไม่ย่อท้อตามชายแดนและพื้นที่ที่อยู่ห่างไกล

ครูชายแดนมีบทบาทสำคัญในการมอบความรู้ให้แก่เด็กชาวเขาและเด็ก ๆ ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการศึกษาไม่สามารถเข้าไปจัดตั้งโรงเรียนได้ เนื่องจากพื้นที่มีสภาพเป็น ป่าเขาทุรกันดาร บางพื้นที่เป็นชุมชนเกิดใหม่ บางแห่งก็มีเหตุการณ์การสู้รบกับฝ่ายตรงข้าม

เป้าหมายการเรียนการสอนของครูตำรวจตระเวนชายแดนคือ การสอนให้เด็กชาวเขาและเด็กที่อยู่ห่างไกลรู้ภาษาไทย สามารถอ่านออกเขียนได้ เพื่อที่จะได้รับความรู้ที่ช่วยพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้นและสามารถพึ่งตนเองได้

คงไม่มีผู้ใดจะปฏิเสธได้ว่า ชีวิตครูตำรวจตระเวนชายแดนเป็นสิ่งที่น่ายกย่องเชิดชู เนื่องจากบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ที่ยอมเสียสละความสบายส่วนตัว ทุ่มเททำงานให้กับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลความเจริญ บางแห่งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอันตรายและขาดอุปกรณ์การเรียนการสอน ทั้งโต๊ะนักเรียนและโต๊ะครูมีไม่ครบ โรงเรียนมีสภาพเก่าทรุดโทรม ขาดแคลนน้ำและไฟ เป็นต้น

หลายคนที่เคยได้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของครูกลุ่มนี้แล้ว คงต้องยอมรับว่า ผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นครูชายแดนได้นั้นจะต้องมีหัวใจที่เป็นนักสู้ พร้อมจะสู้และเสียสละเพื่อเด็กด้อยโอกาสทางสังคม อีกทั้งพร้อมที่จะเปลี่ยนสถานะของตนจากตำรวจมาทำหน้าที่เป็น ครู แพทย์ นักจิตวิทยา และพัฒนากรได้ด้วยเช่นกัน

ข้อมูลจากกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนระบุว่า ในปี 2546 มีจำนวนครูชายแดนทั้งสิ้น 1,621 คน มีนักเรียนกว่า 26,0