คนเรา เมื่อมีเมตตาให้กับผู้อื่น ผู้อื่นเขาก็จะให้ความเมตตาตอบสนองต่อเรา

ถ้าเราโกรธเขา เขาก็จะโกรธเราตอบเช่นกัน ความเมตตานี่แหละ คืออาวุธที่จะ

ปกป้องตัวเราเอง ให้ไปได้ตลอดรอดฝั่ง เป็นอาวุธที่ใครๆ จะนำเอาไปใช้ก็ได้

จัดว่าเป็นของดีนักแล 

พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)             

เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา                        

                      

เครดิต  เว็บไซต์คลังปัญญาไทย อ่านเพิ่มเติมได้จากลิงค์ที่แนบมา

 

 

 

อ่านประวัติ คุณความดีและทานบารมีของหลวงพ่อคูณ จากบางส่วนที่ยกมานะคะ 

 

ระวัติ

หลวงพ่อคูณ ถือกำเนิดที่บ้านไร่ ม.6 ต.กุดพิมาน อ.อ่านขุนทด จ.นครราชสีมา ในครอบครัวของ

ชาวไร่ชาวนาที่อยู่ห่างไกลความเจริญ  บิดาชื่อ นายบุญ ฉัตรพลกรัง มารดาชือ นางทองขาว ฉัตร-

พลกรัง  เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2466 (บางตำราว่าวันที่ ๔ ตุลาคม) ตรงกับวันแรม

10 ค่ำ เดือน 10 ปีกุน เป็นบุตรชายคนหัวปี มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ๓ คน คือ

๑ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ

๒ นายคำมั่ง แจ้งแสงใส

๓ นางทองหล่อ เพ็ญจันทร์

มารดาคือ นางทองขาว เล่าให้เพื่อนบ้านฟังว่า ก่อนตั้งครรภ์ กลางดึกของคืนวันหนึ่งเวลาประมาณ

ตี ๓ นางได้ฝันเห็นเทพองค์หนึ่ง มีกายเรืองแสงงดงาม ลอยลงมาจากสวรรค์ มาที่บ้านของนางและ

กล่าวว่า...

เจ้าและสามีเป็นผู้มีศีลธรรม เมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งปวง ประกอบการงานอาชีพด้วยความซื่อสัตย์

สุจริต ทั้งยังสร้างคุณงาม ความดีมาตลอดหลายชาติ เราขอำนวยพรให้เจ้า และครอบครัวมีแต่ความ

สุขสวัสดิ์ตลอดไป

และเทพองค์นั้นยังได้มอบดวงแก้วใสสะอาดสุกว่างให้แก่นางด้วย

"ดวงมณีนี้ เจ้าจงรับไปและรักษาให้ดีต่อไปภายหน้า จะได้เป็นพระพุทธสาวกหน่อเนื้อพระชินวร

เพื่อสืบพระพุทธศาสนา เป็นเนื้อนาบุญ ที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งปวง"

 

อุปสมบท

หลวงพ่อคูณอุปสมบท เมื่ออายุได้ 21 ปี ณ พัทธสีมาวัดถนนหักใหญ่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด

จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๘๗ (หนังสือบางแห่งว่า ปี ๒๔๘๖) ตรงกับวันศุกร์

เดือน 6 ปีวอก โดยพระครูวิจารย์ดีกิจ อดีตเจ้าคณะอำเภอด่านขุนทด เป็นพระอุปัชฌาย์

พระกรรมวาจาจารย์ คือพระอาจารย์สุข วัดโคกรักษ์ หลวงพ่อคูณได้รับฉายาว่า ปริสุทโธ  

หลังจากที่หลวงพ่อคูณอุปสมบทเป็นพระภิกษุเรียบร้อยแล้ว ท่านได้ฝากตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อแดง

วัดบ้านหนองโพธิ์

หลวงพ่อคูณตั้งใจร่ำเรียนพระธรรมวินัย ตามรอยพระพุทธองค์ ที่ตรัสไว้ว่า...

" เทว เม ภิกขเว วิชชา ภาคิยา"  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย วิชานั้นมีอยู่ ๒ อย่าง คือ

๑ สมถะ ความสงบระงับแห่งจิตที่ปราศจากกิเลสอาสวะทั้งปวง

๒ วิปัสสนา ความเห็นแจ้งซึ่งธรรมเบื้องสูงอันสุขุมลุ่มลึก ในทางพุทธศาสนาและจงเดินตาม

หนทางนั้นเถิด...  

 

หลวงพ่อคูณ ได้อยู่ปรนนิบัติรับใช้หลวงพ่อแดงมานานพอสมควร หลวงพ่อแดงจึงพาหลวง

พ่อคูณไปฝากตัวเป็น ลูกศิษย์หลวงพ่อคง พุทธสโร ซึ่งหลวงพ่อทั้งสองรูปนี้  เป็นเพื่อนกันต่าง

ให้ความเคารพซึ่งกันและกัน เมื่อมีโอกาสได้พบปะ มักแลกเปลี่ยนธรรมะ ตลอดจนวิชาอาคม

แก่กันเสมอ

หลวงพ่อคง พุทธฺสโร เป็นพระอาจารย์ผู้ทรงคุณทั้งทางธรรม และทางไสยเวทย์ และได้อบรม

สั่งสอนให้กับหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ด้วยความรักใคร่มิได้ปิดบังอำพราง โดยการ

ให้การศึกษา พระธรรมควบคู่กับการปฏิบัติพระกัมมัฏฐานเน้นเรื่องการมี "สติ" ระลึกรู้

พิจารณาอารมณ์ต่างๆ ที่มากระทบและให้เกิดความรู้เท่าทัน ในอารมณ์นั้น เช่น เมื่อเกิด

อารมณ์ "หลง" ท่านให้พิจารณาว่า...

อนิจจัง ไม่เที่ยง  ทุกขัง เป็นความทุกข์

อนัตตา ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ของเขา สักแต่ว่าเป็นรูป เป็นนาม จึงมิใช่ของเราและของเขา

และท่านจึงให้แนวทางพิจารณา 5 ประการ คือ

พิจารณาว่า ความเกิดเป็นเรื่องธรรมดา หาล่วงความเกิดนี้ได้

พิจารณาว่า ความแก่เป็นเรื่องธรรมดา หาล่วงความแก่นี้ได้

พิจารณาว่า ความเจ็บเป็นเรื่องธรรมดา หาล่วงความเจ็บนี้ได้

พิจารณาว่า ความตายเป็นเรื่องธรรมดา หาล่วงความตายนี้ได้

พิจารณาว่า เรามีกรรมเป็นเรื่องธรรมดา เรามีกรรมเป็นของตนเอง เรากระทำความดี จักได้ดี

เรากระทำความชั่ว จักได้ชั่ว 

 

สร้างวัตถุมงคล

หลวงพ่อคูณสร้างวัตถุมงคลมาตั้งแต่บวชแล้ว ๗ พรรษา โดยเริ่มทำวัตถุมงคล ซึ่งเป็นตะกรุดโทน

ตะกรุดทองคำ เพื่อฝังที่ใต้ท้องแขน ณ วัดบ้านไร่ ราว พ.ศ.๒๔๙๓ ใครขอ กูก็ให้ ไม่เลือกยากดี

มีจน เป็นคำกล่าวของท่าน เนื่องจากวัตถุมงคลของหลวงพ่อได้ชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ เมื่อมีผู้

ถามว่า หลวงพ่อแจกให้กับคนไม่ดีเป็นโจรผู้ร้ายอย่างนี้หลวงพ่อไม่บาปหรือ

กูจะไปรู้หรือว่ามันเป็นใคร ถ้ามันเป็นโจร เมื่อมันได้รับประโยชน์จากของที่กูแจก มันคงคิด

ได้ว่า เป็นเพราะพระศาสนา มันจะได้เข้ามาสนใจปฏิบัติธรรม….”

 

ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติ

หลวงพ่อคูณสั่งว่า เมื่อมีพระเครื่องของหลวงพ่อคูณติดตัว ให้ภาวนา พุทโธ ทำจิตให้เป็น

สมาธิแน่วแน่ ละเว้นถ้อยคำด่าทอ ค่าพ่อแม่ตน และพ่อแม่บุคคลอื่น และอย่าผิดสามี หรือ

ภรรยาผู้อื่น ให้สวดมนต์ก่อนเข้านอนทุกคืน ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด และหวงพ่อคูณย้ำว่า "ถ้ามีใจ

อยู่กับ พุทโธ ให้เป็นกลางๆ ไม่สอดส่ายไปที่ไหน นั่นหมายความว่า ใจเป็นสมาธิ จะช่วย

ปกป้องคุ้มครองเราได้ดียิ่ง...ยิ่งกว่ามีวัตถุมงคลใด ๆ ในโลก

คาถาที่หลวงพ่อคูณใช้บริกรรมเวลานั่งสมาธิ

เวลาหายใจเข้า ให้บริกรรมว่า ตาย

เวลาหายใจออก ให้บริกรรมว่า แน่

เป็นตายแน่....  ตายแน่.... ตายแน่ไปเรื่อยๆ จะรู้สึกสบาย จิตสงบ

เครดิต http://www.itti-patihan.com/pra7.php

 

วิปัสสนากัมมัฏฐานเห็นอะไร 

มีผู้สงสัยถามหลวงพ่อเสมอ หลวงพ่อตอบว่า  กูไม่เห็นอะไรดอกไอ้นาย ก็หลับตาจะเห็น

อะไร ถ้าลืมตาจึงจะเห็นมึง กูเห็นมึงชัดเจนกว่ามึงดีหรือชั่ว มึงดำหรือขาวกูก็เห็น แต่เวลา

นั่งหลับตานั้นก็ทำจิตสงบนิ่งและสบาย ทำใจให้ผ่องใสแล้วจะเกิดปัญญา

สนองคุณแผ่นดินเกิด     

หลวงพ่อ รับนิมนต์กลับแผ่นดินบ้านเกิดใน พ.ศ.2495 จิตสำนึกที่ยังผังแน่น นัยน์ตาแฝงไป

ด้วยความครุ่นคิด ทำยังไงกุจะช่วยคนเหล่านี้ให้พ้นทุกข์ได้ มองปัญหาของชาวบ้านตั้งแต่

จำความได้ จนบัดนี้ตามคติที่ตั้งมั่นไว้ตลอดเวลา กูเป็นพระต้องออกบิณฑบาตพระพุทธเจ้า

ท่านยังออกเป็นกิจวัตร กูจะนอกคอกไปได้อย่างไร มันเป็นกิจอันพึงกระทำของสงฆ์ เป็น

การโปรดสัตว์ กูก็ได้บุญ ญาติโยมก็มีโอกาสทำบุญ พระที่ไม่บิณฑบาตถือว่าบกพร่องในหน้าที่

พระต้องไม่ขอบิณฑบาตข้าวชาวบ้านฉันอย่างเดียว แต่จะต้องตอบสนองให้กับชาวบ้านอีกด้วย

แผ่นดินเกิดมีแต่ความแห้งแล้ง พี่น้องญาติโยมลูกหลานมีแต่ความยากจน วัดวาอาราม ศาลา

ก็ทรุดโทรม ลูก หลาน เหลน โหลน ที่เรียนก็ไม่มี ถึงหน้าแล้งน้ำในคลองก็แห้งขอด ขุดบ่อ

ลงไป ก็มีแต่น้ำเค็ม น่าอดสูกูไม่ทำแล้วใครจะมาทำให้

กูทนดูไม่ได้     

สิ่งแรกที่หลวงพ่อต้องทำคือ การดูแลวัดวาอาราม ที่สำคัญที่สุดของวัดคือ อุโบสถ ต่อมาคือการ

สร้างโรงเรียน ปี พ.ศ.2508  ความแห้งแล้วได้สะกิดความทรงจำ ความเจ็บช้ำจากการขาดแคลนน้ำ

อย่างแสนสาหัส นำความทุกข์มาสู่ชาวด่านขุนทด เป็นอย่างมาก หลวงพ่อเกิดความคิดว่า

ถ้ามัวรอเทวดาฝ่ายเดียวเห็นทีจะไม่รอด จึงชักชวนลูกหลานศิษย์ยานุศิษย์ทั่วประเทศร่วม

ทำบุญกับหลวงพ่อเพื่อสร้างแหล่งน้ำถาวรใช้สอยให้เพียงพอให้ได้ 

กูจะขุดสระให้ใหญ่ ที่ดินวัดกว้างขวางพอจะทำได้ กูจะสร้างทั้ง ๆ ที่ไม่มีเงินนี่แหละ ก็ขุดมัน

เองเดี๋ยวก็คงจะเสร็จสักวัน กูจะทำให้ชาวบ้านเพื่อตอบแทนข้าวน้ำที่เขาให้กูกินทุกวัน

ดังนั้น ปี พ.ศ.2509 ก็เกิดสระน้ำขนาด 35 ไร่ 3 งาน 92 ตารางวา ขึ้นที่วัดบ้านไร่

ทานบารมีเริ่มแผ่ไพศาล     

หลวงพ่อ ได้เล่าว่าได้พูดคุยสนทนาแนวความคิดในการบริจาคหรือให้ทานกับพระเถระ

ผู้ใหญ่รูปหนึ่งว่า อยากหาเงินสร้างศาสนาสถาน สร้างโบสถ์ สร้างศาลา พระเถระรูปนั้น

กล่าวกับหลวงพ่อว่า บารมีหลวงพ่อคูณมีพอเพียงแล้ว จะทำอะไรก็สำเร็จ

การรับบริจาคปัจจัยเพียงใบเดียว 

เมื่อมีผู้ถวายปัจจัยครั้งละหลายใบ หลวงพ่อจะรับเพียงใบเดียวและเป็นใบที่มีมูลค่าน้อยที่สุด

แต่ถ้าถวายใบเดียวหลวงพ่อจะจับปัจจัยแล้วคืนให้ หลวงพ่อให้เหตุผลว่า กูให้มึงรู้จักพอ

อย่าโลภมาก รู้จักเอาชนะใจตนเอง

เครดิต  รวบรวมโดย จ.ส.ต. สุนทร สายจันทร์ 

 

หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ มอบรถบัสปรับอากาศชั้น ๑ ให้ มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ๑ คัน

ราคา ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

 

 

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และพระนิสิต ของมหาวิทยาลัยมหา-

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ได้เดินทางไปวัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ. นครราชสีมา

เพื่อรับรถบัสปรับอากาศชั้น ๑ จาก พระราชวิทยาคม หรือหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ที่ปรึกษาเจ้าคณะ-

ภาค ๑๑ มูลค่า ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

วิทยาเขตสุรินทร์ หลังจากได้ย้ายจากวัดศาลาลอย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ออกไปตั้งที่สถานที่ แห่งใหม่ ณ ห้วยเสนง หมู่ที่ ๘ บ้านโคกกระเพอ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง

จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นระยะทาง ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๑๑ กิโลเมตร การเดินทางไปศึกษา

ของพระนิสิต เป็นไปด้วย ความยากลำบาก เนื่องจาก เป็นสถานที่ไม่มีรถเมล์วิ่งผ่าน มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาฯ วิทยาเขตสุรินทร์ จึงได้จัดรถบริการรับส่งนิสิต จำนวน ๒ คัน 

(รถเมล์ ๑ คัน รถสองแถวกลาง ๑ คัน) แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับจำนวนนิสิตที่เพิ่มขึ้น

ดังนั้นรถบัสที่หลวงพ่อ มอบถวายให้มหาวิทยาลัย มหาจุฬาฯ วิทยาเขตสุรินทร์นี้ จึงนับเป็น

พระคุณอย่างสูง ต่อมหาวิทยาลัย และมวลผู้บริหารคณาจารย์ พระนิสิต มหาวิทยาลัยจะได้นำไป

ใช้เพื่อกิจการ ของวิทยาเขตสุรินทร์ต่อไป

เครดิต  http://oldsurin.mcu.ac.th/news/47010/page_01.htm

 

 

เมื่อหลายปีก่อน ช่วงที่การฝังตะกรุดทองคำเป็นที่นิยมสูงสุด เจ้าของบล็อกได้เดินทางไป

วัดบ้านไร่บ่อยครั้ง ไปพร้อมกับคนในครอบครัวและเพื่อนบ้าน

 

 * ไปชื่นชมพระบารมีของหลวงพ่อคูณ ไปให้หลวงพ่อเคาะศรีษะเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัว

 

* ไปดูผลงานที่หลวงพ่อได้สร้างสมไว้ โดยจะมีภาพและเรื่องราวติดบนบอร์ดอยู่ในบริเวณอุโบสถ

 

* ไปถวายเงินที่ได้จากการประกอบสัมมาชีพ เพื่อหลวงพ่อจะได้นำเงินส่วนนี้ไปทำสาธารณกุศล

    จำได้ว่าถ้าเราถวายเงินโดยมีเพียงธนบัตรใบเดียวหลวงพ่อจะไม่รับ เพียงเคาะๆ ที่ใบธนบัตร

    เท่านั้น หากเราถวายธนบัตรหลายใบหลวงพ่อจะหยิบใบที่ราคาน้อยที่สุดไป บางครั้งพ่อของ

    เจ้าของบล็อกต้องบอกกับหลวงพ่อว่า ไม่ใช่เงินของผมหรอกครับหลวงพ่อ เพื่อนบ้านเขาฝาก

    มาถวายทั้งนั้น  หลวงพ่อจึงจะรับไปทั้งหมด

    ส่วนธนบัตรใบที่ท่านไม่รับไป เจ้าของบล็อกก็จะนำมาเก็บไว้เป็นเงินก้นกระเป๋า ไม่รู้ว่าคิด

   ไปเองหรือเปล่า ไม่ว่าจะฉุกเฉินอย่างไร เจ้าของบล็อกไม่เคยเงินขาดมือเลย จะมีหนทางทำ

    ให้คลี่คลายไป ได้ตลอด  สาธุ

 

* ไปชมพิธีปลุกเสกเครื่องรางของขลัง ซึ่งหลวงพ่อจะทำในเช้ามืดของวันเสาร์ เวลาประมาณ

    02.00 03.00 น.  นำวัตถุมงคลที่เช่าที่วัดไปร่วมพิธีปลุกเสกอีกครั้งหนึ่ง(มั่นใจได้ว่าปลุกเสก

    แน่นอนค่ะ)

 

* ไปเดินสงบสติอารมณ์พักใจในบริเวณวัด เดินขึ้นไปบนชั้นสองของพระอุโบสถ มองลงไปที่

    ด้านล่างและคลองที่ได้ขุดไว้ใช้ประโยชน์ ลมเย็นๆ ที่พัดโชยไม่ขาดสายแม้ว่ารอบๆ บริเวณวัด

    จะดูแห้งแล้งไม่ค่อยมีต้นไม้มากสักเท่าไร ทำให้จิตใจใส สงบ ได้อย่างไม่น่าเชื่อ 

 

 

เครดิต ขอขอบคุณภาพสวยๆ จาก http://oldsurin.mcu.ac.th/news/47010/page_04.htm

 

นอกจากชาวบ้านชาวพุทธทั่วไปที่เดินทางไปนมัสการหลวงพ่อคูณแล้ว นักการเมืองดังๆ

หลายคนก็เดินทางไปนมัสการหลวงพ่อไม่ได้ขาดสายเช่นเดียวกัน จนคุณแอ๊ด คาราบาว

นำมาแต่งเป็นเพลงจนโด่งดัง

 

มาวันนี้ บ้านเมืองวุ่นวายมากมาย เศรษฐกิจเสียหายจนประมาณมูลค่ามิได้ ความลุ่มหลงเข้า

ครอบงำกดจิตสำนึกของคนบางคน บางกลุ่ม ให้ดิ่งต่ำ จมลึกอยู่ในวังวนของกิเลสตัญหา ความ

อยากได้ใคร่ดีที่ไม่มีที่สิ้นสุด การเรียกร้องที่ขาดจิตสำนึก ความคึกคะนอง กระแสร้อนแรงที่

ขาดวิจารณญาณ นำมาซึ่งความบอบช้ำของชาติเรื้อรังจนน่าวิตก

 

คนกลุ่มหนึ่งมาประท้วงคนกลุ่มหนึ่ง แล้วมีคนอีกกลุ่มหนึ่งมาประท้วงกลุ่มที่ประท้วงอยู่พาให้

ลุกลามกันไป

 

เจ้าของบล็อกไม่ทราบว่าใครเป็นคนผิด แต่เท่าที่มองจากสติปัญญาอันน้อยนิดที่มีอยู่  มองว่า

ทั้งสองฝ่ายร่วมกันทำให้ชาติเสียหายอ่อนแอ ย่อยยับ ด้วยคำว่า ต้องชนะหวังจะให้คนทั่วไป

เชื่อว่าเมื่อชนะจะเป็นฝ่ายถูก เป็นฝ่ายครองคุณธรรม 

 

หลวงพ่อคูณ คะ  หลวงพ่อต้องเคาะกะโหลกเขาแรงขนาดไหนจึงจะเรียกจิตสำนึกของเขาให้

งอกเงย โผล่พ้นจากวังวนของความลุ่มหลงแห่งกิเลสมัวเมานี้มาได้

 

ปล1  ขอขอบคุณทุกคอมเม้นท์ในเอนทรี่ครบรอบ 1 ปี ของการเขียนบล็อกในเอนทรี่ก่อนนะคะ

ปล2  ตอนนี้โครงการไทยช่วยสันติสุขเปิดรับบริจาคอย่างเป็นทางการแล้วนะคะ เพื่อนๆ สามารถ

         ร่วมบริจาคได้กับกรรมการทุกสายที่เปิดรับใน Exteen นี้นะคะ อ่านรายละเอียดการบริจาคได้

         ที่ http://thaisantisook.exteen.com/   อย่าลืมระบุชื่อกรรมการสายที่ท่านร่วมบริจาคด้วยนะคะ

         เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคณะกรรมการทุกท่านค่ะ ^^

ปล3  เอนทรี่หน้าสายของ เจ้าของบล็อกนี้จะเปิดรับบริจาคจากเพื่อนๆ สมาชิกบ้าง เก็บตังส์ไว้ทำ

         บุญร่วมกันนะคะ  นะ  ^^

         (แล้วจะมีใครบริจาคร่วมสายเดียวกับเจ้าของบล็อกนี้บ้างไหมคะ  )

 

 

 

 

Comment

Comment:

Tweet

เมตตา เมตตา เมตตา... big smile

เอ่อ..เรามารวมสายด้วยกันเลยดีมั๊ยค่ะคุณนันท์
เจ้าลิงน้อยที่อยู่ข้าง ๆ สายตาวิ้ง ๆ เว้าวอนมาก ๆ เลยล่ะนั่น... อิอิ

ปล. เพลงมันส์มากจริง ๆ เลย open-mounthed smile open-mounthed smile
อนุโมทนาสาาาาา..ธุก๊ะ

เรื่อย ๆ คะพี่ช่วงนี้

จาสอบแว้วววbig smile

#41 By รักคือ? on 2008-09-15 20:29

เข้าป่าทุกอาทิตย์ครับ...

เหอๆsad smile

#40 By art on 2008-09-15 18:30

ได้คำสอนหลวงพ่อคูณมาเตือนสติ
เฮ้อ...คนเราต้องมีเมตตาประจำใจ

ว่าแล้วก็อยากเข้าวัด ไปเรียกสติ เรียกสำนึกให้ตัวเองด้วย
อยากไปวัดบ้านไร่สักครั้งจัง...

#39 By kororo on 2008-09-15 18:04

ครั้งหนึ่งไปทำงานต่างจังหวัด แวะเข้าไปไหว้หลวงพ่อ
ไปช่วงที่หลวงพ่อออกมาเคาะศีรษะญาติโยมพอดี
ก็เลยโดนเคาะด้วย เป็นการเตือนสติ เวลาจะทำไม่ดีก็นึกถึงตอนที่ท่านเตือนไว้

#38 By จั่นเจา on 2008-09-15 16:28

ยังไม่เคยไปซักทีค่ะ

พี่นันท์ปูขอรายละเอียดที่ชวนร่วมทำบุญอ่ะคะ
อยากได้แบบสะดวกหน่อยเพราะไม่ค่อยว่าง big smile

#37 By ^_poomapooma_^ on 2008-09-15 16:08

เคยได้ไปที่วัดบ้านไร่มาสองครั้งค่ะopen-mounthed smile

#36 By (^_^)/nana on 2008-09-15 15:46

เพลงโดนใจมั่กๆ Hot! question

#35 By vanilla_sky on 2008-09-15 15:34

ปรารถนาให้หลวงพ่อคูณมีสุขภาพแข็งแรงและอายุยืนครับ

#34 By CHAN on 2008-09-15 12:41

อิอิ
เคยโดนเคาะแล้ว แต่สงสัย ขยะในหัวทรายมันมากเกินไป เหมือนยังเอ๋อ ๆ อยู่เลยค่ะ

แม่ชอบบ่นว่านู่มีสมองเท่าเด็กอายุ 10 ขวบ
big smile sad smile sad smile

#33 By # li DarK_SpritE il # on 2008-09-15 11:50

สาธุครับbig smile

#32 By nonworld on 2008-09-15 10:29

สาธุค่ะ

#31 By iDoi* on 2008-09-15 02:18

ไม่เคยแวะไปวัดบ้านไร่เลยครับ เป็นหลวงพ่อคูณอาพาตอยู่เป็นนิจ ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแร็งครับ อายุ วรรณะ สุขัง พะลัง

แล้วเจอกันใหม่ด้วยความห่วงใย..confused smile
แบบว่า ..

อ่านไป เต้นไป ได้เปล่าอะ

#29 By LiFe Room on 2008-09-14 23:31

ก่อนนี้เห็นท่านดังก็ดีใจแทน..เดี๋ยวนี้บางทีก็นึกสงสารท่านนะ

ไม่ได้มีเวลาสบายกะเขาเลย
อายุมากแล้ว ยังต้องมาเขก จนไม่ได้พักผ่อน

เฮ้อ...ไม่เคยมีเลยความพอดี

#28 By นาย ช บ า on 2008-09-14 23:31

เคยได้ยินชื่อหลวงพ่อคูณมานานแล้วค่ะ..แต่ไม่เคยพบตัวจริง
ง่า..เพลงมันส์ไปหน่อยนะเนี่ย....sad smile
เพลงเร้าใจดีจริงๆค่ะ
คนเราถ้าไม่มีสำนึกและจิตใจที่ดี
แต่ให้ท่านเคาะกระโหลกจนมือหัก
ก็คงไม่รู้จักสำนึกหรอกค่ะ

#26 By eeddy(อี๊ด) on 2008-09-14 22:05

โมทนาด้วยคนคับ

#25 By art on 2008-09-14 21:50

ต้องไปให้เขกหัว
ไม่รู้ว่าตอนนี้ท่านเลิกเขกรึยังbig smile

พระดี .... อยู่ดี ๆ ก็ดัง

พระดัง ... บ้างก็ดังทางไม่ดี

แต่พ่อคูณนี่พระดีของแท้ big smile

โอ... มอไซต์ 16 คันทำพลอยคลั่งไปซะแล้ว sad smile
พิมพ์ผิด

ขอพรก่อนไปสอบ สีท่าจะดี

#22 By iTualek on 2008-09-14 19:58

ขอพนชรก่อนไปสอบ สีท่าจะดี

#21 By iTualek on 2008-09-14 19:57

กุศโลบายของท่าน สำหรับผู้ได้รับตะกรุด คือ ให้หมั่นภาวนารักษาศีล ทำตนเป็นคนดีมีคุณธรรมสม่ำเสมอ นับเป็นความหมายที่แท้จริงของตะกรุดที่ท่านให้

เรื่องความขัดแย้งในสังคมไทย มีมากมีน้อยตามทิฏฐิที่ยึดมั่นกันเอาไว้ ก็หวังอยู่เหมือนกันครับว่า สักวันหนึ่งพวกเขาจะคลายความยึดมั่นถือมั่นลงบ้าง เพื่อสันติสุขของคนไทยทุกคน

#20 By รัตนาดิศร on 2008-09-14 19:25

เพลงอย่างมันเลยคะพี่นันท์555

วัดสวยจังเลยคะquestion
เมตตาควรติดตั้งไว้ในจิตใจค่ะ อย่างน้อยก็ทำให้เราเป็นคนสงบมากขึ้นbig smile

#18 By Meowzilla Zilla on 2008-09-14 12:29

นับถือท่านเหมือนกันค่ะ
ปล.เพลงประกอบเอนทรีแบบว่าเร้าใจจริงๆ ๕๕๕๕ confused smile

#17 By สส.eVeZaa on 2008-09-14 12:15

เป็นคนโคราชแต่ยังบ่เคยไปวัดบ้านไร่เลยค่ะ
แย่จัง sad smile
ขอบคุณสำหรับคำอวยพรค่ะ สอบพร่งนี้สู้ตาย ^^
อ๊ะ เรื่องบัญชี ปกติก็ทำบัญชีของตัวเองนะคะ
ไอ้ประโยชน์มันก็เห็นกันอยู่ชัดๆ
แต่"เรียนบัญชี" ที่เคยลงเรียนที่โรงเรียน มันรู้สึกน่าเบื่อเท่านั้นเอง
บวกกับโดนแม่เป่าหูเป็นปีๆให้เรียนบัญชี
เลยเกิดอาการต่อต้านด้วยละมั้ง ฮะๆ
_/|\_


นับถือหลวงพ่อคูณเช่นเดียวกันครับ นะโมๆ


แต่ยังไม่เคยไปวัดบ้านไร่ซักกะครั้งเลย เอิ๊กๆ big smile

#15 By >t-O.y: on 2008-09-14 07:14

ไม่เคยไปกราบท่านเลยค่ะ และก็ไม่รู้ด้วยว่าชาตินี้จะมีโอกาสได้ไปรึเปล่า แต่ก็น้อมนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติอยู่เนืองๆ น่าจะเป็นหลักเดียวกันกับหลวงพ่อนะ big smile


เก็บตังค์ไว้รอทำบุญด้วยคนค่ะ confused smile

#14 By vanilla_sky on 2008-09-14 01:49

หลวงพ่อแกไหวมั้ยครับนั่น อยู่มานาน

#13 By Shuu Exteen on 2008-09-14 00:49

ไม่ต้องแอบอ่านหรอกครับ.....


อยากอ่านก็แวะไปได้เลย...
บ้านเรายินดีต้อนรับคุณเสมอ...
big smile
นับถือท่านค่ะ..
แต่ยังไม่มีโอกาสไปวัดบ้านไร่เลยค่ะ.. อยากไปจัง big smile

#11 By PunPrai on 2008-09-14 00:23

สถานการณ์ตอนนี้ถึงเคาะกะโหลกจนหัวแตก
ก็คงไม่มีอะไรดีขึ้นมั้งค่ะsad smile

#10 By ~memay~ on 2008-09-14 00:21

สายนี้รับเวชภัณฑ์และยาไหมครับ

ถ้ารับจะมาเป็นลูกสายน้องนันท์ดีกว่า

เพราะจริงๆก็รับรู้ข่าวโครงการจากนันท์นี่แหละครับ

จะรออ่านประกาศเอนทรี่หน้านะครับ

big smile

#9 By แรงใจไฟฝัน on 2008-09-14 00:08

บางครั้งอยากให้ใครก็ได้ ช่วยเขกหัวให้หายบ้าหน่อยจัง

#8 By พริ้วไหว on 2008-09-13 23:07

เพลงมันไปหรือเปล่าคะ sad smile


น้องเปิ้ล.. พี่ว่าเขกก่อนดีไหม ถ้าไม่ได้ผลค่อยอย่างอื่นตามไปค่ะ double wink


เย้ย! พลอยจ๋า คิดได้ไงคะนี่ แต่ว่า มันเจ๋งแจ๋วมากเลยค่ะ
ไปไหว้หลวงพ่อ กันเลยดีกว่าไหม อยากไปอีกอ่ะ confused smile

#7 By ~ N ~ on 2008-09-13 21:18

เฮ้ย พี่นันเราขอมอไซค์หลวงพ่อคูณ 16 คันดีกว่า
โอเชป่ะ เดี๋ยวพลอยส่งหนังสือเลย

จำได้ก่อนไปเรียนรัสเซีย หลายปีนู้นน วันสงกานต์ จำได้ๆๆ หลวงพ่อคูณขึ้นรถดับเพลิงฉีดน้ำ สุดยอด..

ขอรถมอไซค์หลวงพ่อ ให้ ตชด. รุ่น กูให้มึงรอด..

จ๊าบบบอ่ะ..
เสื้อเกราะ รุ่นคุณพระช่วย
มอไซค์ รุ่นกูให้มึงรอด
โอ้วแม่เจ้าแบบนี้จะยอมตายไม่ได้แว้ววววว..

ขอบอกๆ งานนี้โครงการเราข้ามากับพระจริงๆ

ปล. เพลงนี้มันส์มากพี่นัน อยากหาผ้ามาโพกหัวแล้วชูนิ้วก้อยกะนิ้วโป้ง โยกหัวไปมา..

แจ่มแมวมากกกกก..

#6 By พี่พลอยจ๋า on 2008-09-13 20:51

เรื่องบางเรื่องก็ใช่ว่าจะสามารถทำได้เท่าเทียมกันหมด big smile

.
.

สถาณการณ์ตอย่างนี้แค่เคาะกระโหลกคงไม่พอมั๊งคะ confused smile confused smile

ปล.เพลงดัง เพลงมันส์ สะใจจริงๆ เลยค่ะ confused smile

#5 By !2know ++ on 2008-09-13 20:02

สวัสดีค่ะ big smile


หมอคะ.. วัดท่านสวยงาม ร่มเย็น นะคะ ไปแล้วเย็นใจที่สุดเลยค่ะ big smile


น้องพระอาทิตย์สีชมพู.. เหมือนพี่เลย แต่พี่แค่เคาะนะ ไม่ถึงกับทุบค่ะ confused smile หลวงพ่อใจดีมากนะคะ แต่ช่วงหลังนี้ไม่ได้ไปเลย คิดถึงหลวงพ่อเหมือนกันค่ะ อยากไปกราบนมัสการท่านอีกค่ะ ไปชมบารมีท่าน big smile


คุณShaKo.. คิดถึงคุณครู จังค่ะ big smile หายยุ่งบ้างหรือยังคะ big smile

#4 By ~ N ~ on 2008-09-13 19:50

เลือกสายกลางที่เป็นกลาง (จริงๆ)
big smile big smile

#3 By |:| ShaKo |:| on 2008-09-13 19:32

เคยไปให้หลวงพ่อคูณทุบหัวมาด้วย sad smile
พ่อของเชนก็นับถือท่านมากครับ เชนก้ได้ไปที่วัดเองมาสองครั้งเหมือนกัน