เกิดแต่กรรม

posted on 15 Mar 2009 15:12 by ploypee

 

โดยปรมัตถ์แล้ว
ไม่มีใครเกิด
ไม่มีใครอยู่
ไม่มีใครตาย
มีแต่กระแสแห่งสังขาร
การปรุงแต่ง
ตาม กฎอิทัปปัจจยตา
ของธาตุตามธรรมชาติ
เมื่อไม่มีใครตายแล้ว
จะมีใครเกิด

พุทธทาสภิกขุ  

 

 

(เครดิตภาพ)

 

 

กมฺมุนา วตฺตตีโลโก....สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
พระพุทธศาสนสุภาษิตบทนี้เป็นคำตอบที่ชัดแจ้ง สำหรับปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นมากมาย ว่าทำไมโลกทุกวันนี้จึงร้อนนัก เต็มไปด้วยความเลวร้ายต่างๆ นานาที่ไม่เคยมีมาก่อน

ทั้งมรสุมใหญ่ ทั้งน้ำไฟทำลาย ทั้งโจรร้ายเข่นฆ่า ทั้งความเมตตากรุณาสิ้นจากจิตใจ ทั้งความขาดแคลนทุกข์ยากทั่วไปทั้งแผ่นดิน ความกตัญญูก็สิ้นสูญหมด ลูกหลานทรยศแม่พ่อพี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายาย ถึงทุบตีเข่นฆ่าทำทารุณกรรม ครูอาจารย์ก็ทำร้ายได้ทั้งร่ายกายและจิตใจศิษย์น้อยๆ ทำชีวิตให้พลอยสิ้นสุด จนถึงเกิดเป็นปัญหาว่า....

ทำไมเมืองพระพุทธศาสนาจึงเป็นเช่นนี้ได้ ?
ทำไมความเดือนร้อนชั่วร้ายจึงมากมายนัก
?
ทำไมผู้คนจึงลำบากยากแค้นนัก ตกอยู่ในสภาพที่น่าประหวั่นพรั่นพรึงนัก

กมฺมุนา วตฺตตีโลโก...สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
นี่คือคำตอบ

 

เครดิต บางส่วนจาก   http://www.dhammajak.net/book-somdej4/10.html

 

 

 

สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม    

 

จากผู้ล้มละลายทางธุรกิจ กับการไม่ยอมแพ้แก่โชคชะตาสามารถนำพาให้ก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของสามัญชนคนธรรมดาคนหนึ่ง ชั่วระยะเวลาไม่นานก็กลับกลายเป็นผู้มีความผิดจนต้องพำนักกายยังต่างแดน หลบหนี้การไล่ล่าจากกลุ่มคนหลายกลุ่มหลายฐานะ 

 

จากนักธุรกิจ, ผู้ดำเนินรายการทีวีชื่อดัง ผันไปสู่นักปลุกระดมมวลชนที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มคนที่หลงเชื่อวจีกรรมและผู้ได้รับผลประโยชน์ต่างๆ ไม่นานก็เสื่อมถอยความนิยมลงและต้องดิ้นรนเพื่อไม่ต้องรับผลแห่งการกระทำในครั้งนั้น 

 

จากผู้มีความสง่างามในการใช้วจีกรรมถ่วงดุลอำนาจ กลับกลายเป็นบุคคลที่หมดสิ้นความสง่างามเมื่อก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดด้วยวธีการที่ไม่ถูกต้องขาดจริยธรรมละทิ้งเกียรติยศศักดิ์ศรีที่ดีงาม ได้รับการต่อต้านจากกระแสสังคม 

 

ทุกสิ่งล้วนเกิดแต่กรรมที่ส่งผลให้เป็นไป 

 

ไม่มีใครล่วงรู้ถึงมโนกรรมที่ซ่อนเร้นของแต่ละคน เราเห็นเพียงวจีกรรม กายกรรม ที่แสดงออกมาต่อสาธารณะชน  

 

สิ่งหนึ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้คือ กฏแห่งกรรม ทำสิ่งใดย่อมได้รับผลของสิ่งนั้น และอนิจจังไม่เที่ยงของสิ่งทั้งหลาย มียศเสื่อมยศ มีลาภเสื่อมลาภ คงจะมีแต่คุณงามความดีเท่านั้นที่คงอยู่ 

 

ไม่มีผู้ใดปฏิบัติชั่วมาทั้งชีวิต ไม่มีผู้ใดปฏิบัติดีมาทั้งชีวิต เมื่อหมดกรรมก็เสวยสุข เมื่อหมดบุญก็ชดใช้กรรม วนเวียนเช่นนี้ไปไม่จบสิ้น จนกว่าจะหยุดก่อ 

 

วันใดที่ชดใช้กรรมเก่าจนหมดและไม่ประกอบกรรมใหม่เพิ่มเติม ชีวิตคงจะกลับมาสง่างามอีกครั้ง 

 

มงคลที่เราต้องพึงระมัดระวังไว้ มโนกรรม  วจีกรรม  กายกรรมให้งดงามอยู่เสมอระมัดระวังอย่าไปล่วงเกินผู้อื่น  

 

หากสิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำล่วงเกินผู้ใดไปแล้ว  ขออโหสิกรรมต่อทุกท่าน มา ณ ที่นี้   

 

 

 

บทเพลงนี้มีความยาว  24.01  นาที  ฟังจนจบได้กี่เที่ยวกันนะ 

 

มหากรุณาธารณีสูตร (ทำนองเร็ว).wma -