เธอผู้อยู่ในใจ

posted on 17 Mar 2009 07:37 by ploypee

 

คิดถึงอยู่เสมอ

เธอ.. .  . ผู้อยู่ในใจ.. .   

 

 

แล้ว 

จะกลับมาเขียนเอนทรี่นี้ให้จบ