เสรีภาพ

posted on 23 Mar 2009 23:57 by ploypee

 

 

 

 

ไม่มีอำนาจใดในโลกหล้า
ผู้ปกครองต่างมาแล้วสาบสูญ
ไม่มีใครล้ำเลิศน่าเทิดทูน
ประชาชนสมบูรณ์-นิรันดร์ไป
 

เมื่อยืนหยัดต่อสู้ผู้กดขี่
ประชาชนย่อมมีชีวิตใหม่
เมื่อท้องฟ้าสีทองผ่องอำไพ
ประชาชนย่อมเป็นใหญ่ในแผ่นดิน
 

 

 

 

 

 

เสรีภาพ  การได้ทำอะไรอย่างอิสระโดยไม่ได้เบียดเบียนใครและไม่ถูกใครเบียดเบียนรวมทั้งปราศจากการกดขี่ข่มเหงทั้งด้านสิทธิและจิตใจ เป็นความสุขอย่างที่สุดของมวลมนุษยชาติ 

 

ทั่วทั้งสากลจึงใช้วิธีการจองจำ กักขัง ริดรอนจำกัดสิทธิ ในการลงโทษผู้กระทำผิดทั้งหลาย ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ยอมรับได้สำหรับทุกสังคมในการอยู่ร่วมกัน 

 

แต่หากนำการจำกัด ริดรอน สิทธิเสรีภาพ มาใช้ผิดวัตถุประสงค์เพียงเพื่อเสริมสร้างดำรงบารมีให้แก่ผู้ปกครอง(คณะรัฐบาลและผู้นำ)เมื่อใด เมื่อนั้นคือการนำความเสื่อมสลายย่อยยับมาสู่ตัวผู้ปกครองเอง 

 

หากไม่รักประชาชน  แล้วประชาชนไหนเลย จะรักท่าน 

 

เมื่อท้องฟ้าสีทองผ่องอำไพ

ประชาชนย่อมเป็นใหญ่ในแผ่นดิน

 

 

 

 

 

 

Imagine (John Lennon)

 

Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people
Living life in peace...
You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will be as one
Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world...
You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will live as one
 

 

 

สิบสี่ตุลา

ครบรอบปี-สิบสี่ตุลา
ประชาชนถ้วนหน้า-ก็ร่ำไห้
ดวงวิญญาณวีรชนอยู่หนใด
วันนี้ร้อยมาลัย-มาบูชา
มโหรีจะโหมโรงเป็นระลอก
มหกรรมในนอก-จะแน่นหนา
และผู้คนทุกชนชาติจะยาตรา
โปรยมาลา-จุดธูปคลุ้ง-ทุ่งพระเมรุ

ครบรอบปี-สิบสี่ตุลา
ราชดำเนินเลือดทาปรากฏเด่น
วีรกรรมอาชีวะที่กะเกณฑ์
ก็หนุนเนื่องเนืองเห็นเป็นประจำ
รอยเลือดแลกเลือดเดือดพล่าน
อาจหาญโหมรุก-บุกกระหน่ำ
สามัคคีมิตรสหาย-ออกร่ายรำ
มุ่งนำประชาธิปไตยหมายทุน

ไม่มีอำนาจใดในโลกหล้า
ผู้ปกครองต่างมาแล้วสาบสูญ
ไม่มีใครล้ำเลิศน่าเทิดทูน
ประชาชนสมบูรณ์-นิรันดร์ไป
เมื่อยืนหยัดต่อสู้ผู้กดขี่
ประชาชนย่อมมีชีวิตใหม่
เมื่อท้องฟ้าสีทองผ่องอำไพ
ประชาชนย่อมเป็นใหญ่ในแผ่นดิน


วิสา คัญทัพ. เราจะฝ่าข้ามไป. พิมพ์ครั้งที่ ๒ . สำนักพิมพ์พิราบ, ๒๕๑๗, หน้า ๑๙-๒๐